Categories
Catalunya USA

Tea Party 101

El president de la Societat Americana de Barcelona, el Sr. Víctor Horcasitas, explica els fonaments de l’anomenat ‘Tea Party’ en una entrevista a TV3. Encara que la seva perspectiva de republicà moderat reflecteixi en les seves paraules, aplaudeixo el seu coratge per sortir a la televisió nacional i donar una entrevista de vint minuts, en català, per explicar un dels fenòmens més estranys i inquietants en l’història recent dels Estats Units.

The president of the American Society in Barcelona, Mr. Víctor Horcasitas, explains the basics of Tea Party madness in an interview on Catalan television’s TV3. Although some of his explanation is colored by his own moderate Republican political views, I applaud his courage to go on national television and give a twenty-minute interview, in Catalan, to explain one of the most bizarre and troubling phenomena in recent United States history.

Watch video on TV3